Solceller - Allt du behöver veta om solenergi & solceller

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om solceller och solenergi. Både kring användandet av solcellsanläggningar och självklart svarar vi på de vanligaste frågorna för dig som vill investera i en solcellsanläggning. 

Utvecklingen inom solteknik går i en rasande fart, det gör att solcellerna blir effektivare och priserna blir lägre. Det gör att det blir allt mer intressant att investera i en solcellsanläggning, även i Sverige. Inte minst med tanke på hur elpriserna har utvecklats den senaste tiden finns det all anledning att se över möjligheterna att investera i solceller. 

Om solceller & solenergi i Sverige

Solenergianvändningen i Sverige är fortfarande ganska låg jämfört med andra länder, men det har varit en ökning av solenergiproduktionen de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var den totala installerade kapaciteten för solenergi i Sverige cirka 1,1 GW år 2020, vilket motsvarar ungefär 3,5% av den totala elproduktionen.

Solceller är en viktig metod för solenergiproduktion i Sverige. Solceller omvandlar solstrålningen till elektrisk energi och kan installeras på taket av en byggnad eller placeras på marken i solenergianläggningar. Solceller kan vara effektiva på att producera el, men det beror på många olika faktorer, som solens intensitet, väderleken, solcellernas effektivitet och design av solcellsanläggningen.

Det finns många olika företag och organisationer i Sverige som arbetar med att utveckla och tillämpa tekniker för solenergiproduktion och det finns också många reglerings- och stödsystem för solenergi i Sverige, som syftar till att öka användningen av förnybar energi och minska beroendet av fossilbaserade energikällor. Även om solenergianvändningen i Sverige fortfarande är ganska låg jämfört med andra länder så förväntas solenergiproduktionen fortsätta öka i Sverige framöver.

Vanliga frågor om Solceller

Här har vi samlat svaret på många av de vanligaste frågorna om solceller.

Vad kostar en solcellsanläggning?

Det är svårt att ge en exakt pris på en solcellsanläggning, eftersom det beror på många olika faktorer. Dessa inkluderar storleken på anläggningen, antalet solceller, platsen för installationen, tillverkningskostnaderna för solcellerna och kostnaden för laboration och installation.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var medianpriset för en solcellsanläggning i Sverige cirka 300 000 kronor år 2020. Detta var dock bara ett medianpris och priserna kan variera kraftigt beroende på de ovan nämnda faktorerna. Det är därför viktigt att göra en grundlig undersökning och jämföra priser från olika leverantörer innan du bestämmer dig för en solcellsanläggning.

Det är också viktigt att notera att det finns många olika reglerings- och stödsystem för solenergi i Sverige, som syftar till att öka användningen av förnybar energi och minska beroendet av fossilbaserade energikällor. Dessa kan ge ekonomiska incitament för att installera solcellsanläggningar, vilket kan göra det lönsammare att investera i en solcellsanläggning.

Hur monterar man en solcellsanläggning

Själva monteringen genomförs av en fackman med rätt kompetens, särskilt viktigt är det om solcellsanläggningen ska anslutas till elnätet. Det vanligaste är att en anläggning placeras på hustak men allt fler väljer också att placera en solcellsanlägging på marken.

Vilket väderstreck ska solceller monteras?

Den bästa riktningen för att montera solceller är i rakt sydlig riktning. Men även sydöst och sydväst lämpar sig för solceller. Om solcellsanläggningen monteras i öst och västlig riktning producerar anläggningen cirka 80 procent om man jämför med om den riktats mot syd.

Behöver man ha bygglov för att montera solceller?

Solceller på en fastighet kan kräva bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Det gäller särskilt om byggnationen innebär att fastigheten byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, likaså kan det krävas bygglov om vinkeln på taket ändras pga solcellernas montering. 

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solcellanläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en områdesbetsämmelser eller undantag. Kolla alltid med Boverket och din kommun för att vara säker. 

Hur mycket el producerar solceller per år i Sverige?

Hur mycket el som produceras skiljer sig givetvis beroende på var den är monterad, vilket väderstreck mm. PÅroduktionen varierar också kraftigt under året då det kan vara 0 kWh under vintern om solcellerna är täckta i snö. Man brukar säga att i Sverige producerar 1 installerad kilowatt solceller genererar en produktion omkring 800–1 100 kWh. En solcellsanläggning på 10 kWp producerar alltså ca 8 000 – 11 000 kWh per år. Men det kan variera, ytterligare en aspekt som är värd att nämna är hur effektiva solcellerna är. 

Kan man få statligt stöd för att montera solceller hemma?

Svenska staten har varit relativt generös och gett stöd för investeringar i solceller och tillhörande laddinfrastruktur och energilagring. Detta är självklart för att stimulera så att fler har möjlighet att ställa om och att vi gemensmat minskar våra utsläpp och beroendet av importerad el från ex Tyskland, Polen m.fl. Exakt vilka bidrag och stöd som finns varierar från år till år. Vi rekommenderar därför att ni läser noga på Energimyndighetens hemsida.

Vad är solceller och hur fungerar de?

Solceller är enheter som omvandlar solens ljus till elektricitet genom fotovoltaisk teknik. När solljuset träffar solcellspanelerna genereras en elektrisk ström genom halvledarmaterial.

Vad är fördelarna med solceller?

  • Minskade elkostnader på lång sikt.
  • Minskar beroendet av fossila bränslen.
  • Minskad miljöpåverkan genom att producera ren energi.
  • Potentiella skattefördelar och subventioner.

Hur länge varar solceller?

Solcellspaneler har vanligtvis garantier på 25-30 år och kan fortsätta generera ström långt efter det, även om de kan minska sin effektivitet över tid.

Vilken storlek på solcellsanläggning behöver jag?

Storleken på solcellsanläggningen beror på ditt energibehov och tillgängligt utrymme. En genomsnittlig hushållsinstallation kan vara mellan 5 kW och 10 kW.

Vad är kostnaden för solceller och hur lång är återbetalningstiden?

Kostnaden för solceller varierar beroende på storlek och kvalitet. Återbetalningstiden beror på installationskostnaderna och hur mycket du sparar på din elkostnad.

Kan solceller användas under molniga dagar eller på vintern?

Ja, solceller genererar fortfarande el under molniga dagar, men deras effektivitet kan vara lägre. Under vintern genererar de fortfarande ström men möjligen mindre än under sommaren.

Vad är skillnaden mellan monokristallina och polykristallina solceller?

Monokristallina solceller är tillverkade av en enda kristallstruktur och har högre effektivitet medan polykristallina solceller består av flera kristaller och är vanligtvis billigare.

Behöver solceller underhåll?

Solceller kräver minimalt underhåll. Rengöring för att ta bort smuts och skräp några gånger om året är vanligtvis tillräckligt. Eventuellt borsta bort snö under vinterhalvåret beroende på hur solcellerna är monterade.

Kan solceller fungera vid strömavbrott?

De flesta solcellssystem kopplas automatiskt bort från elnätet under ett strömavbrott för att säkerställa att ingen ström skickas till nätet och riskerar att skada reparationsarbetare.

Vad är Netto-El-Fakturering (NEF) och hur fungerar det med solceller?

NEF innebär att överskott av el som produceras av solcellerna kan säljas tillbaka till elnätet, och ägaren kan få kredit eller ersättning för överskottet.

Hoppas att du hittade de svar du behöver om solceller.

solcellsanlaggning-pa-mark